zdjęcie studenta

Pracujący student, to w dzisiejszych czasach norma. Część żaków pracuje na pełen etat, część z nich na część etatu, a jeszcze inni na umowach cywilnoprawnych. Niezależnie jednak od tego, czy studiujemy czy nie, każda osoba osiągająca przychód (a więc także pracujący student) zobowiązana jest do rozliczenia z fiskusem i wypełnienia rozliczenia rocznego 2015.

Pracodawcy chętnie zatrudniają studentów, ponieważ nie muszą wówczas opłacać za niego składek na ubezpieczenie zdrowotne. Przepisy prawne wskazują kolejność przejmowania obowiązku zgłoszenia do ubezpieczenia. Jeżeli student jest zatrudniony na umowę o pracę, do ubezpieczenia zgłasza go i odprowadza za niego składkę pracodawca, jeżeli zaś student prowadzi własną działalność, obowiązek odprowadzania składki w rozliczeniu PIT 2015 spoczywa na nim W drugiej kolejności obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia mają – w przypadku studenta, który nie ma umowy o pracę czy własnej działalności gospodarczej – jego rodzice, jednak tylko do ukończenia 26. roku przez żaka.

zdjęcie studentów

Studenta, który ukończył 26. rok życia albo nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, do ubezpieczenia zgłasza jego uczelnia. Zgłoszenie to następuje po zaprzysiężeniu i złożeniu przez studenta oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z jakiegokolwiek innego tytułu. Regulacja ta dotyczy zarówno studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. W takiej sytuacji – podczas wypełniania zestawień PITy 2015 – w rubryce 'składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w przepisach ustawy, podlegające odliczeniu od podatku' wpisujemy kwotę 0 zł.

Należy pamiętać o tym, że z fiskusem należy rozliczyć się na czas – oznacza to, że rozliczenie PIT 2015 wypełniamy do końca kwietnia 2015 roku.

Więcej o rozliczeniu PIT studenta czytaj http://abc-pit.pl/chce-wynajac-pokoj-studentowi-czy-musze-uwzglednic-takie-dochody-z-najmu-w-rocznym-pit_2392.html

Polityka Prywatności